thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

  1. M

    THUẾ KHOÁN

    Cho em hỏi . nhà em có kinh doanh thức ăn gia súc và vật tư nông nghiệp. hoạt động ở xã . thuế khoán một tháng phải nộp là 5.110.000đ trong đó có thuế GTGT là 2.160.000đ và thuế TNCN là 2.950.000đ . do tình hình chăn nuôi hiện nay tình hình buôn bán không ổn định em có làm đơn xin giảm thuế...
  2. V

    HIỂU ĐÚNG VỀ CÁCH TÍNH THUẾ KHOÁN VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

    Gửi các Anh/Chị Nhà Em là Hộ Kinh Doanh Cá Thể, Buôn bán hàng hóa chịu mức thuế GTGT 1% và TTNCN: 0.5% Thuế khoán nhà em là: 100tr Tháng Hiện tại doanh thu bên Em là: 150tr/ Tháng Bên Quản lý thuế phường yêu cầu bên Em phải nộp: 150tr x 1.5% + 100tr ( Thuế khoán ) x 1.5%. Theo thông tư mới như...