thu nhập kế toán

  1. P

    Trả lương qua tài khoản

    Chào cả nhà, mình hiện đang làm bên ngân hàng VPbank. Bên mình đang làm gói tài khoản trả lương qua thẻ cho toàn công ty Tất cả dịch vụ đều được miễn phí và đặc biệt là kế toán viên sẽ được bên mình trích hoa hồng mỗi khi trả lương qua tài khoản ngân hàng. Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc...