thuế tạm tính

  1. N

    Thuế TNDN tạm tính

    Chào cả nhà!! Em đang có tình huống như sau: Quý 3 thì hiện đang lãi nhiều mà sắp chuẩn bị nộp thuế tndn tạm tính quý 3. Nhưng quý 4 hay cuối năm thì lợi nhuận trước thuế sẽ =0 hay âm. Vậy cho nên em muốn hỏi đợi tới quý 4 hay cuối năm nộp 1 lúc luôn được không cả nhà. Cám ơn cả nhà
  2. S

    Lý do Doanh nghiệp nộp thuế TNDN tạm tính theo tháng???

    Chào các anh chị. Hiện tại em đang làm báo cáo đề tài về thuế TNDN. Công ty em thực tập lại tạm tính và nộp thuế TNDN theo tháng. Trong khi theo quy định thì đáng lẽ phải theo quý. Điểm qua về lịch sử công ty này. Công ty thành lập năm 1990, lúc đầu là xí nghiệp liên doanh, 50% vồn nước ngoài...