thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

  1. Hóa đơn điện tử MISA

    Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử từ A-Z cho Doanh nghiệp

    Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, từ ngày 01/11/2018 Doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có hạn chuyển đổi là 01/11/2020 còn với Doanh nghiệp mới thành lập phải sử dụng hóa đơn điện tử luôn. Dưới đây là những thông tin chi tiết từ quy định...
  2. Hóa đơn điện tử MISA

    Hóa đơn điện tử là gì? những điều cần biết về hóa đơn điện tử

    Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định từ 01/11/2018 bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy thì được phép sử dụng cho tới ngày 01/11/2020. Để giúp Doanh nghiệp...