thủ tục xuất nhập khẩu

  1. H

    Thủ tục xuất khẩu vào khu chế xuất

    Mọi người cho mình hỏi cái thủ tục xuất khẩu vào khu chế xuất, mọi người ai có kinh nghiệm thì trả lời dùm mình: Công ty em đăng ký xuất nhập khẩu tại cảng Đà Nẵng. Em có lô hàng đóng hàng tại bãi của cảng Đà Nẵng để xuất vào khu chế xuất Tân Thuận, vậy khi làm thủ tục mình có làm ở Cảng ĐÀ Nẵng...
  2. M

    HELP ME !!! DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU

    Cần sự giúp sức nhiệt thành nhất. Em mới tập tọe tay ngang sang mảng xuất nhập khẩu của công ty em - là doanh nghiệp chế xuất. Mọi người cho em xin tài liệu tham khảo về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất để em được mở rộng tầm mắt với ạ. Nhiệt Thành cảm ơn ạ và hậu tạ khi gặp mặt.