thuế nhà thầu cho forwader

 1. M

  Logistic : thuế nhà thầu & hóa đơn cho thu hộ - chi hộ

  Kính nhờ chị Hương & các bạn học viên giúp đồng nghiệp ạ === Chào chị. Em cũng vừa apply vào cty logistic, em cũng hok rành về mảng này.. Cty em tham gia WCA.. nhận và thanh toán qua WCA. Vậy hóa đơn mình xuất và nhân thanh toán từ nước ngoài như thế nào ah. Phí thu chi hộ của khách mình...
 2. M

  Khai giảng 21/06 - Lớp kế toán căn bản cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 5 - Học online qua Zoom

  Tuyển học viên lớp kế toán căn bản cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 5 - Học online qua Zoom - Khai giảng T06 * Qua một mùa hoàn thiện BCTC cho công ty đang làm, bạn thấy mình cần nâng cấp nghiệp vụ? * Bạn là nhân viên kế toán tại các công ty Logistic/Forwarder nhưng còn đang băn khoăn với nghiệp...
 3. M

  Tuyển học viên lớp kế toán căn bản LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 4 - Học online qua Zoom

  Tuyển học viên lớp kế toán căn bản cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 4 - Học online qua Zoom * Bạn là nhân viên kế toán tại các công ty Logistic/Forwarder nhưng còn đang băn khoăn với nghiệp vụ chuyên biệt phát sinh xảy ra. Bạn không biết qui trình kế toán cho công ty Logistic/Forwarder. * Bạn là...