thuế nhà thầu cho logistic

  1. M

    Logistic : thuế nhà thầu & hóa đơn cho thu hộ - chi hộ

    Kính nhờ chị Hương & các bạn học viên giúp đồng nghiệp ạ === Chào chị. Em cũng vừa apply vào cty logistic, em cũng hok rành về mảng này.. Cty em tham gia WCA.. nhận và thanh toán qua WCA. Vậy hóa đơn mình xuất và nhân thanh toán từ nước ngoài như thế nào ah. Phí thu chi hộ của khách mình...
  2. M

    Tuyển học viên lớp kế toán căn bản LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 4 - Học online qua Zoom

    Tuyển học viên lớp kế toán căn bản cho LOGISTIC/ FORWARDER - Khóa 4 - Học online qua Zoom * Bạn là nhân viên kế toán tại các công ty Logistic/Forwarder nhưng còn đang băn khoăn với nghiệp vụ chuyên biệt phát sinh xảy ra. Bạn không biết qui trình kế toán cho công ty Logistic/Forwarder. * Bạn là...