thuế ntnn

  1. K

    [THUẾ] Định Giá Góp vốn quyền SDĐ và ảnh hưởng đến Chi phí thành phẩm

    Chào anh chị,
  2. V

    Mức phạt về thuế nhà thầu nước ngoài

    Chào các Anh Chị, Em có thắc mặc về mức phạt thuế nhà thầu nước ngoài, mong các Anh Chị giải đáp giúp em. Công ty em có thanh toán dịch vụ bảo hiểm cho công ty nước với số tiền là $5,649.00 vào ngày 19/05/16. Công ty em đăng ký kê khai theo mẫu 01/NTNN nộp...