thuedientu.gdt.gov.vn

  1. VNPT-BHXH

    Tổng cục thuế gia mắt trang eTax: http://thuedientu.gdt.gov.vn

    Giao diện trang eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn) Trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn - của TCT cho phép Người nộp thuế (NNT) có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây...