#thưởng

  1. T

    Chính sách lương, thưởng và quy chế Công ty

    Em chào Anh/Chị, Anh/Chị trong group mình có ai có chính sách lương, thưởng và quy chế công ty cho em xin tham khảo với ạ. Công ty em về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Sếp đang yêu cầu em nghiên cứu lại chính lương thưởng cho nhân viên kinh doanh và quy chế Công ty. Mong Anh/ Chị giúp đỡ ạ. Có...