tieengstrung

  1. M

    Spam tý. Có ai đang làm kế toán cho cty trung quốc không nhỉ? học tiếng ở đâu bây giờ?

    Đang đi làm mà cần tiếng trung quá. Hà Nội thì học ở trung tâm nào nhỉ?