tìm điểm hòa vốn tài chính doanh nghiệp

  1. quyen_1000

    Tìm điểm hòa vốn

    Anh chị giải giúp em bài này với ạ, huhu em cứ thắc mắc chỗ định phí đơn vị nên giải hoài không ra =(( Một công ty dự định bán ra một lượng sản phẩm trong năm là 50.000 sản phẩm với giá bán là 10.000đ, biến phí đơn vị là 1.500đ/sp, định phí đơn vị là 7.000đ/sp. Công suất sản xuất của công ty là...