tìm điểm hòa vốn tài chính doanh nghiệp

  1. HaiTam

    Điểm tin bài về Kế toán quản trị và Tài chính doanh nghiệp

    Dành cho các bạn quan tâm chủ đề Kế toán quản trị và Tài chính doanh nghiệp. Ngoài việc đăng bài trao đổi ở diễn đàn này, các bạn còn có thể tham khảo các bài viết ở chuyên mục cùng tên trên trang Webketoan.vn: https://www.webketoan.vn/ke-toan-quan-tri-tai-chinh-dn Chúng tôi sẽ điểm tin lần lượt...
  2. quyen_1000

    Tìm điểm hòa vốn

    Anh chị giải giúp em bài này với ạ, huhu em cứ thắc mắc chỗ định phí đơn vị nên giải hoài không ra =(( Một công ty dự định bán ra một lượng sản phẩm trong năm là 50.000 sản phẩm với giá bán là 10.000đ, biến phí đơn vị là 1.500đ/sp, định phí đơn vị là 7.000đ/sp. Công suất sản xuất của công ty là...