tìm kiếm với hai điều kiện

  1. Nguyễn Quang Hòa 1

    CA KHÓ TRONG EXCEL. Mong cao nhân chỉ giáo

    Các anh/chị trong group cho em hỏi với ạ. Em có 2 bảng. Bảng ở trên là bảng chi tiết bán hàng (bảng 1). Bảng ở dưới tính lương (bảng 2) Cho em hỏi có thể dùng cách nào để: Mã hàng các sp Thực Phẩm Chức Năng tự nhảy xuống phần mã hàng ở phần Thực phẩm chức năng ở bảng 2 không ạ? Tương tự với...
  2. B

    Tìm kiếm với hai điều kiện

    Chào các bạn! Mình đang làm một file access để quản lý bán hàng thì bị mắc ở vấn đề sau: có 2 bảng + tb_gia :nhập giá sản phẩm, gồm mã sản phẩm và giá được cập nhật theo thời gian + tb_hd: hóa đơn bán hàng, gồm mã sản phẩm, thời gian lập hóa đơn và giá. Vấn đề là giá của bảng tb_hd phải được tự...