tìm nội dung cả ô

  1. Én Nhỏ

    EXCEL, tìm kiếm

    bình thường tôi hay bấm ctrl + F: để tìm kiếm , tuy nhiên tìm "a1" thì sẽ ra cả kết quả "ca1" , "a12", "a15"... có cách nào chỉ lọc đc kêt quả là "a1" không mọi người ơi? . Chỉ giùm với :) xin đa tạ