tìm việc kế toán hiệu quả

  1. T

    [QUẬN 2 - TP. HCM] - TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC KT TỔNG HỢP 1. Kiểm tra hóa đơn chứng từ; 2. Ghi tăng TSCĐ và tính khấu hao; Ghi tăng CCDC và tính phân bổ; 3. Lập UNC cho những khoản chi thuộc văn phòng chung; 4. Nhận lại hồ sơ ngân hàng để lưu và chuyển hóa đơn GTGT cho kế toán thuế; 5. Lập hồ sơ vay và trả nợ ngân hàng; đối...
  2. T

    Top 5 công cụ giúp tìm việc ngành kế toán hiệu quả

    Tìm việc ngành kế toán cũng như bao ngành khác cũng cần có sự chuẩn bị và sử dụng một số công cụ nhằm đạt hiệu quả nhất. Mình thử liệt kê một số công cụ sau đây để mọi người tham khảo với hy vọng có thể giúp ích được cho mọi người khi có nhu cầu tìm tìm việc 1/ Các website tuyển dụng trực tuyến...