tiền điện

  1. B

    [HELP] Định khoản thu tiền điện của Khách hàng

    Em chào mọi người ạ. Tình hình là em mới nhận công việc kế toán cho một công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn/dài hạn và em cũng còn đang đi học nên không rành lắm. Mọi người cho em hỏi trường hợp khách ở dài hạn, tới cuối tháng bên em thông báo tiền điện cho khách hàng, sau đó khách...
  2. L

    Other Phần mềm tính tiền điện và in hóa đơn - EMan

    Phần mềm quản lý in hoá đơn tiền điện - EMan (LH: 0906191125) Link download: Google Drive: http://goo.gl/AfXcoa hoặc Mediafire: http://www.mediafire.com/?9kjkbx71gw111 - Bạn cảm thấy việc hàng tháng phải ngồi tính toán tiền điện bằng tay hoặc bảng tính Excel cho hàng loạt các hộ sử dụng...