tiền điện

  1. B

    [HELP] Định khoản thu tiền điện của Khách hàng

    Em chào mọi người ạ. Tình hình là em mới nhận công việc kế toán cho một công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn/dài hạn và em cũng còn đang đi học nên không rành lắm. Mọi người cho em hỏi trường hợp khách ở dài hạn, tới cuối tháng bên em thông báo tiền điện cho khách hàng, sau đó khách...