tồn kho

  1. N

    Thanh lý nguyên vật liệu thừa trong xây dựng

    Xin chào các anh chị ạ! Bên em muốn xuất hóa đơn thanh lý nguyên vật liệu thừa trong xây dựng thì phải làm thủ tục gì và định khoản như thế nào cho hợp lý
  2. Y

    giá trị tồn kho bị âm

    Chào mọi người, bạn em gặp phải một trường hợp như thế này, cty bạn e tính giá xuất kho theo pp bình quân gia quyền cuối kỳ, ngày 2 của tháng nhập kho hàng hóa đơn giá 1.500, cuối tháng nhập kho 1 lô hàng với đơn giá 1.600, ngày mùng 3 của tháng lại xuất kho lô hàng đa nhập đầu tháng, nên giá...