tồn kho

  1. Y

    giá trị tồn kho bị âm

    Chào mọi người, bạn em gặp phải một trường hợp như thế này, cty bạn e tính giá xuất kho theo pp bình quân gia quyền cuối kỳ, ngày 2 của tháng nhập kho hàng hóa đơn giá 1.500, cuối tháng nhập kho 1 lô hàng với đơn giá 1.600, ngày mùng 3 của tháng lại xuất kho lô hàng đa nhập đầu tháng, nên giá...