trả lương qua tài khoản

  1. D

    Hỏi về trả lương bằng tk

    Trường tôi vừa sát nhập với 1 trường cùng cấp. Tạm gọi trường tôi là trường A, trường kia là trường B. Trường A trước đây trả lương cho tôi bằng tài khoản Agribank. Từ khi sát nhập hiệu trưởng mới(là hiệu trưởng trường B cũ) buộc tất cả gv trường A phải làm tài khoản mới theo ngân hàng MSB mà...
  2. P

    Trả lương qua tài khoản

    Chào cả nhà, mình hiện đang làm bên ngân hàng VPbank. Bên mình đang làm gói tài khoản trả lương qua thẻ cho toàn công ty Tất cả dịch vụ đều được miễn phí và đặc biệt là kế toán viên sẽ được bên mình trích hoa hồng mỗi khi trả lương qua tài khoản ngân hàng. Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc...