trả thuế thay

  1. Webketoan Hub

    Trả thuế thay bên cho thuê nhà phải có chứng từ nộp thuế khi hạch toán?

    Công ty thuê nhà của cá nhân để sản xuất kinh doanh. Hợp đồng thuê có thỏa thuận là công ty nộp thuế thay cho cá nhân. Để tiền thuê nhà của cá nhân là chi phí được trừ và hoàn toàn hợp lý khi tính thuế TNDN thì công ty cần phải thực hiện như thế nào? Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC...