trái phiếu

  1. D

    Kế toán trái phiếu

    Mn ơi!!! Giúp em với ạ!!! Bài này hạch toán thế nào ạ? Công ty cổ phần ABC nghiên cứu thành công chế tạo 1 loại sản phẩm mới. Để tổ chức sx và tham gia thị trường loại sản phẩm mới này, cty cần tài trợ 2 tỷ. Ngày 31/12/N, cty có dự án vay tiền như sau (đvt: đồng): - Công ty phát hành trái phiếu...