trieuva

  1. TrieuVA

    Phục hồi tập tin bị lỗi trong Microsoft Word

    Nếu bạn thường hay soạn thảo văn bản bằng Mircosoft Word, ít nhất một lần bạn gặp trường hợp tập tin Word bị lỗi không mở được. Trong tình huống này, nếu không kiên nhẫn tìm kiếm giải pháp, bạn sẽ phải bỏ công làm lại từ đầu. Có trường hợp làm lại cả bài luận văn hàng chục trang! Nếu gặp truờng...