từ thiện

  1. H

    Giấy tờ về từ thiện trong Thuế TNCN

    Hi Web Kế toán, 1. Mình chưa biết bổ sung hồ sơ khấu trừ Thuế TNCN cho các hoạt động từ thiện cụ thể cần những giấy tờ gì? Mong Web Kế toán giúp với ạ. 2. Sau khi có đủ hồ sơ, mình phải tự lên cục thuế để khai báo hay có cách nào nhanh hơn không ạ, vì mình nghe nói lên cục thuế gì đó rất lâu...