uu dai khoa hoc

  1. kinhtetc

    Ưu đãi lớn cho các khóa học nghiệp vụ kinh tế

    ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CÁC KHÓA NGHIỆP VỤ KINH TẾ NGẮN HẠN KHAI GIẢNG NGÀY 26/01/2018 - Giảm 25% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. - Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. CHIÊU SINH ĐÀO TẠO: Chuyên viên Quản trị kinh doanh 4 tháng/ 1.600.000 Xuất nhập khẩu – hải...