ủy thác xuất khẩu

  1. T

    Thanh toán trước tiền hợp đồng ủy thác xuất khẩu

    Chào các bạn! Hiện nay công ty chúng tôi đang nhận ủy thác xuất khẩu của một vài công ty khác, nhưng vì phía đối tác nước ngoài thanh toán chậm nên Công ty nhận ủy thác sẽ thanh toán trước bằng tiền của Công ty theo tỷ giá ngày thanh toán trước khi nhận được tiền hàng của nước ngoài. Cho mình...