uyết toán bị loại

  1. F

    Quyết toán bị loại?

    Chào cả nhà, cả nhà ơi cho em hỏi công ty em mới vừa quyết toán xong 3 năm, mọi thứ đều tương đối ổn nhưng có trường hợp này thì bị loại mà em cũng không biết loại có đúng hay không? Trên tờ khai qt thuế TNCN PL 5-1/BK-TNCN trên chỉ tiêu 11 TNCT thay vì khai tổng thu nhập thì em khai trừ ra tất...