vấn đề nhạy cảm. giúp đỡ riêng. hồ sơ chứng từ

  1. L

    Mong anh chị, thành viên kinh nghiệm giúp đỡ em chút vấn đề nhạy cảm.

    Em đang gặp khó khăn với vài vấn đề nhạy cảm mong được các anh chị, những người có kinh nghiệm đầy mình tư vấn giúp em. Mấy vấn đề này em nghĩ không nên bàn luận trên diễn đàn, vậy em hi vọng ai nhiệt tình thì mail cho em ạ. Lehoc97.th@gmail.com. Thanks!