virus wannacy ransomware

  1. U

    Hướng dẫn bảo vệ máy tính và văn phòng công ty bạn trước Virus Wannacy RansomWare

    Virus Wannacy RansomWare đang lan truyền gây ra nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp và cá nhân. Sau đây là 5 bước đơn giản giúp bảo vệ máy tính và văn phòng công ty bạn trước "Wannacy RansomWare" Cập nhật bản vá Windows mới nhất. Sao lưu tất cả các file của bạn Cài đặt phần mềm diệt virus...