viết phần mềm theo yêu cầu

  1. xuanhuy2010

    Vì sao bạn nên chọn viết phần mềm theo yêu cầu

    Theo mình thì nếu bạn có nhu cầu về 1 phần mềm quản lý doanh nghiệp của bạn thì - Nếu công ty bạn chuyên về thương mại (chỉ có mua đi bán lại) thì bạn có thể dùng phần mềm có sẵn trên thị trường. Nhưng cũng không kém phần quan trọng nếu sản phẩm của bạn có 1 chút đặt thù so với sản phẩm thông...