viết sai hóa đơn

  1. N

    Về việc viết sai hóa đơn cho khách hàng

    chào các Anh/Chị em vừa bắt đầu làm kế toán được 2 tháng nhưng tháng nay em có sai một vài tờ hóa đơn nhưng đã gửi cho khách hàng và trong quá trình nhập phần mềm em đã phát hiện ra 1 tờ bị sai cột số lương (nhưng tổng tiền không bị sai) và một tờ bị sai ở phần tổng tiền lệch 1 đồng. nhưng hiện...
  2. P

    Sửa hóa đơn

    Chào các anh chị em đang gặp vấn đề là công ty em xuất hóa đơn cho những công ty khác trước chỉ để dư lại đúng 1 tờ hóa đơn để em xuất cho công ty kia nhưng mà em lỡ viết sai 1 chữ a chị nào có cách nào có thể xóa đi 1 chữ đó không. Công ty em làm bên nông nghiệp nên không có kê khai thuế nên k...