Mỗi tuần một chuyên đề

vpđd

  1. M

    Đăng ký mã số thuế cho Văn phòng đại diện

    Kính chào anh chị. Em có 01 tình huống nhờ anh chị hỗ trợ giúp. Cụ thể: Công ty chính của em 100% vốn nước ngoài ở Hải Dương hoạt động theo GCN đầu tư, vừa được cấp thêm GCN đăng ký doanh nghiệp. Công ty đã mở 1 Văn phòng đại diện ở TP.HCM năm 2013 hoạt động theo GCN do Ban quản lí các khu chế...