xử lý cp khách hàng gửi tiền trong hợp đồng

  1. khonggilakhongthe

    xử lý CP khách hàng gửi tiền trong hợp đồng

    Anh chị trong diễn đàn cho e hỏi chút: phần tiền KH gửi trong hợp đồng, xử lý và hạch toán như thế nào khi trả lại số tiền "gửi" đó. E ví dụ: Khi báo giá thực tế là 200.000.000, khi ký kết hợp đồng kinh tế, KH của bên mua gửi thêm 50.000.000 Tổng giá trị hợp đồng là 250.000.000 Sau đó, bên mua...