xăng dầu

  1. T

    KẾ TOÁN CÔNG TY XĂNG DẦU.

    Các anh chị ơi! em chuẩn bị mở cửa hàng xăng dầu lấy tên là công ty cổ phần. địa chỉ văn phòng ở hà nội, cây xăng ở bắc ninh, vì vậy có anh chị nào nhận dạy kèm, hay có kinh nghiệm gì có thể giúp em sáng đầu được không ạ
  2. thaoly2807

    Other Phần mềm quản lý bán hàng xăng dầu

    Quản lý bán hàng xăng dầu, Quản lý nhân viên, tiền cơm, hỗ trợ, doanh thu theo số lít bán được... Quản lý trụ bơm, số total, số cơ... Quản lý phiếu xăng dầu, đổi phiếu, ứng tiền, tính tiền nhân viên,... Quản lý thu chi cửa hàng xăng dầu Quản lý báo cáo lãi lỗ, xuất nhập tồn... Phần mềm giao...