xin file excel nhập xuất theo dõi hàng tết

  1. Đ

    Xin file excel nhập xuất theo dõi hàng tết

    Chào anh Chị. Bên Em nhập khẩu hàng và giao đi cho khách hàng. Sản phẩm: Có 2 mã khàng Khách hàng: Có khoảng 20 khách Anh chị nào có file theo dõi nhập xuất, công nợ số lượng bán của mỗi loại gửi cho Em xin ạ. Em cảm ơn