xml

  1. VNPT-BHXH

    Tờ khai xuất ra từ phần mềm TNCN 3.3.1 đọc bằng gì?

    Ngày viết: 02/02/2018. Lê Thành Đạt Tờ khai làm từ phần mềm TNCN 3.3.1 khi làm xong sẽ xuất ra file có định dạng XML. Vì dùng thuật ngữ sẽ khiến khó hiểu, do đó, tôi sẽ viết dễ hiểu nhất như sau: Không phải cứ file XML là dùng phần mềm iTax Viewer để đọc. File XML được phát hành bởi phần mềm...
  2. VNPT-BHXH

    iTaxViewer phiên bản 1.4.8 (nâng cấp ngày 03/08/2018) - mới nhất

    Ngày 03/08/2018, Tổng Cục Thuế đã nâng cấp phần mềm đọc XML - iTax Viewer từ phiên bản 1.4.7 lên phiên bản 1.4.8. Để tải phần mềm, NNT vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp để tải hoặc nhấn vào link dưới đây để tải về...