xuất hóa đơn đầu ra nhiều hơn đầu vào

  1. L

    XUẤT HÓA ĐƠN ĐẦU RA NHƯNG THIẾU HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO !

    Chào các anh chị, các anh chị cho em hỏi vấn đề về hóa đơn như sau ạ: Tình hình là Công ty em hồi năm 2016 có nhập vào kho 5sp ( hóa đơn GTGT đầu vào cũng chỉ có 5sp thôi) nhưng khi xuất hóa đơn GTGT đầu ra cho khách bạn kế toán cũ ko để ý lại xuất 10sp ( có nghĩa là đã xuất âm kho tới 5sp) mà...