xuất hóa đơn tiền phí thế chấp cho mượn tài sản

  1. A

    THU HỘ , CHI HỘ CÓ BẮT BUỘC PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ?

    Thu hộ và chi hộ là các khoản thu hộ/ chi hộ mà được uỷ quyền từ các tổ chức hay cá nhân nào đó. Vậy khi thực hiện nghiệp vụ thu hộ và chi hộ có cần phải xuất hoá đơn hay không? Kế toán ACT ONE xin chia sẻ những tìm hiểu về vấn này này cụ thể như sau : 1.Thế nào là thu hộ, chi hộ. Những khoản...
  2. H

    Xuất hóa đơn tiền phí thế chấp cho mượn tài sản

    Các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi chút ạ: Công ty em có cho 1 công ty A mượn hồ sơ tài sản nhà đất để thế chấp ngân hàng làm hợp đồng tín dụng, Hàng năm công ty A sẽ phải trả cho cty em 1 khoản phí thế chấp, khoản phí này sẽ ghi nhận vào doanh thu của Công ty em và công ty em sẽ xuất hóa đơn...