xuất hóa đơn tiền phí thế chấp cho mượn tài sản

  1. H

    Xuất hóa đơn tiền phí thế chấp cho mượn tài sản

    Các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi chút ạ: Công ty em có cho 1 công ty A mượn hồ sơ tài sản nhà đất để thế chấp ngân hàng làm hợp đồng tín dụng, Hàng năm công ty A sẽ phải trả cho cty em 1 khoản phí thế chấp, khoản phí này sẽ ghi nhận vào doanh thu của Công ty em và công ty em sẽ xuất hóa đơn...