xuất hóa đơn trong sửa chữa

  1. H

    Xuất hóa đơn bán hàng

    Góc nhờ vả: Công ty có cung cấp dịch vụ sửa chữa xe nâng hàng cho các cty khác. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa có thay thế dầu máy cho các xe nâng đó xuất hóa đơn bán dầu máy cho họ. Tuy nhiên đăng ký kinh doanh của cty tôi ko có ngành nghề bán lẻ xăng dầu (là ngành nghề kinh doanh có điều...