xuất xứ nguồn gốc hàng hóa

  1. Cohangnuoc1102

    [GÓC HỎI ĐÁP] Bỏ yêu cầu DẤU cho Hóa đơn chuyển đổi phục vụ cho mục đích lưu thông hàng hóa?

    Xin chào mọi người, em có một câu hỏi như sau cần người có kinh nghiệm giúp đỡ ạ Công ty A đóng tại HCM phân phối sản phẩm FMCG tại Việt Nam. Hằng ngày phải xuất hóa đơn chuyển đổi cho mục đích lưu thông cần dấu và chữ ký người đại diện và cả người chuyển đổi nữa. Kho ngoài HCM ra thì còn ở...