Trich khau hao va quan ly khau hao

 • Thread starter nhimuyen
 • Ngày gửi
N

nhimuyen

Thành viên sơ cấp
16/5/08
4
0
0
38
Thai Binh
#1
Chào mọi người!
Đơn vị tôi là một trường đào tạo thuộc Bộ, đơn vị tôi có 1 Trung tâm đào tạo Lái xe ô tô. Hiện nay thực hiện hạch toán độc lập. Để xác định Lỗ lãi, việc xác định khấu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao các TSCĐ tham gia vào quá trình đào tạo như thế nào? Tôi muốn các bạn chia sẻ cùng tôi. Xin cảm ơn!
 
T

tranhungcct

Thành viên sơ cấp
9/12/07
58
0
0
48
Bình Thuận
#2
Chào mọi người!
Đơn vị tôi là một trường đào tạo thuộc Bộ, đơn vị tôi có 1 Trung tâm đào tạo Lái xe ô tô. Hiện nay thực hiện hạch toán độc lập. Để xác định Lỗ lãi, việc xác định khấu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao các TSCĐ tham gia vào quá trình đào tạo như thế nào? Tôi muốn các bạn chia sẻ cùng tôi. Xin cảm ơn!
bạn nên tìm quyết định số 206/2003/QĐ_BTC ngày 12/12/2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích KHTSCĐ của BTC.( Có thể tải về từ trang web dữ liệu luật )
 

BQT trực tuyến

 • Viet Huong
  Viet Huong
  TV Ban Quản Trị / Admin

Thành viên trực tuyến

 • Uyên Linh 1701
 • thuykhuong2591
 • daongocnam0603
 • Viet Huong

Xem nhiều