Từ điển IFRS - 300 thuật ngữ quan trọng của IFRS

Từ điển IFRS - 300 thuật ngữ quan trọng của IFRS 2021-09-27

No permission to download
  • Tác giả HaiTam
  • Creation date
Cuốn từ điển tập hợp từ A-Z 300 trăm thuật ngữ quan trọng của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế. Chúng ta dễ dàng tra cứu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành trong các chuẩn mực và là bước đệm để tiếp cận nhanh hơn lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Tài chính.

Tài liệu do SAPP biên tập và giới thiệu.
Tác giả
HaiTam
Downloads
22
Lượt xem
5,711
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from HaiTam