anh chị nào giúp em hiểu về thuế nhà thầu với.

  1. K

    Cách tính và kê khai thuế Nhà Thầu Nước Ngoài

    Công ty em có sử dụng phần mềm kế toán SAP được cung cấp bởi một công ty của nước ngoài. Số liệu được truyền thẳng sang server bên công ty mẹ ở nước ngoài. Hàng tháng bên em phải trả tiền sử dụng, việc tính tiền dựa vào số lượng user đã mua + phí đường truyền và hỗ trợ. Vừa rồi họ phát hành...