bàn giao

  1. H

    [HỎI] Thủ Tục Bàn Giao Giám Đốc Cũ và Giám Đốc Mới

    Chào các anh chị, hiện tại bên Công ty em có sự thay đổi về Giám đốc, Giám đốc cũ giao cho em nhiệm vụ làm Thủ tục, Biên bản....v...v đại khái là các thứ liên quan để họ ký bàn giao. Em hiện chưa gặp trường hợp này lần nào nên không biết phải làm gì, Form mẫu ra sao. Mong các anh chị có kinh...