bán hàng khu chế xuất

  1. D

    Bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất thì viết hóa đơn 0% hay 10% (cập nhật 2019)

    Vừa rồi chúng tôi hỗ trợ một công ty bán hàng vào khu chế xuất Tân Thuận mới biết rất nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thông tư 39/2018/TT-BTC đối với việc doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất hoặc nằm ngoài khu chế...
  2. M

    Xuất hóa đơn 10% cho DN thuộc khu chế xuất

    Các bạn giúp mình kinh nghiệm xử lý vấn đề phát sinh này nhé: Bên mình mới bán hàng vào khu chế xuất, bình thường mình xuất hóa đơn 0%. Tuy nhiên hiện tái có mặt hàng bên khách hàng ( thuộc KCX) gửi PO cho bên mình và yêu cầu xuất hóa đơn 10%. Mình tìm hiểu thông tin thì được biết mặt hàng Thép...