bán hàng khu chế xuất

  1. M

    Xuất hóa đơn 10% cho DN thuộc khu chế xuất

    Các bạn giúp mình kinh nghiệm xử lý vấn đề phát sinh này nhé: Bên mình mới bán hàng vào khu chế xuất, bình thường mình xuất hóa đơn 0%. Tuy nhiên hiện tái có mặt hàng bên khách hàng ( thuộc KCX) gửi PO cho bên mình và yêu cầu xuất hóa đơn 10%. Mình tìm hiểu thông tin thì được biết mặt hàng Thép...