Bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất thì viết hóa đơn 0% hay 10% (cập nhật 2019)

D

dichvuhaiquanKCX

Sơ cấp
26/6/19
1
2
3
44
Vừa rồi chúng tôi hỗ trợ một công ty bán hàng vào khu chế xuất Tân Thuận mới biết rất nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, thông tư 39/2018/TT-BTC đối với việc doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất hoặc nằm ngoài khu chế xuất (nhưng được hưởng quy chế doanh nghiệp chế xuất). Nay tôi chỉ nhắc lại là đối với những mặt hàng phục vụ sinh hoạt thì doanh nghiệp có quyền lựa trọn mở tờ khai hải quan hoặc không mở tờ khai hải quan. Nếu mở tờ khai hải quan thì viết hóa đơn thuế suất 0% còn nếu không mở tờ khai hải quan thì viết hóa đơn thuế suất 10% (MƯỜI PHẦN TRĂM). Còn tất nhiên những mặt hàng phục vụ sản xuất thì mở tờ khai hải quan. Những lô hàng trị giá vài chục triệu trở lên tôi khuyên các bạn nên mở tờ khai vì đơn giản nhanh chóng mà lại dược khấu trừ thuế đầu vào. (Các bạn đừng để cơ quan thuế truy thu và phạt khi quyết toán nhé).
PS: khi cần tư vấn thêm về việc bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất thì các bạn có thể liên hệ tôi hỗ trợ theo địa chỉ khai hai quan kcx a còng gờ mail chấm com hoặc không chín tám ba hai tám tám một chín bốn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều