bảng lương

  1. H

    TIỀN LƯƠNG

    Chào cả nhà, Cty gia đình không hạch toán chi phí lương vô sổ sách được không?
  2. nguyenhoagreenlinesdp

    HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Cả nhà có ai trải qua tình huống này chỉ em với ạ. Công ty em có thuê một chị kế toán làm dịch vụ một tuần làm một buổi và lương tháng 1.500.000VND. Sếp em muốn làm hợp đồng lao động với chị này để chi phí được tính vào thuế tndn và không phải đóng bảo hiểm cho chị ý, vì chị đó đã làm bảo hiểm...