bảo dưỡng

  1. K

    Chi phí bảo hành sản phẩm có thu tiền của khách hàng

    Chào anh/chị, em có một vấn đề bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm nhờ anh chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn. Tháng 2/2023 Công ty em có cung cấp bộ lưu điện cho khách hàng. Tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT là 1,1 tỷ. Giá này đã bao gồm giá trị xuất bán của bộ lưu điện, chi phí vận chuyển, vận hành và chi...
  2. H

    Xuất hóa đơn bán hàng

    Góc nhờ vả: Công ty có cung cấp dịch vụ sửa chữa xe nâng hàng cho các cty khác. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa có thay thế dầu máy cho các xe nâng đó xuất hóa đơn bán dầu máy cho họ. Tuy nhiên đăng ký kinh doanh của cty tôi ko có ngành nghề bán lẻ xăng dầu (là ngành nghề kinh doanh có điều...