bao hiem bat buoc

  1. T

    ĐÓNG NHỜ BẢO HIỂM ĐỂ HƯỞNG THAI SẢN

    Chào các anh/chị, Em xin phép đăng một bài ngoài lề vì em không có quen ai làm kế toán. Em hiện đang làm việc tại một văn phòng thiết kế ở HN không đăng ký kinh doanh và không phải là công ty, không hỗ trợ chế độ bảo hiểm. Em đang muốn tìm một công ty để đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc vì em...
  2. V

    TRỪ TIỀN BẢO HIỂM VÀO LƯƠNG NHƯNG KHÔNG ĐÓNG

    Anh ấy làm ở công ty bảo vệ, vị trí công việc là Giám sát đã được hơn 5 năm. Hai tháng trước, anh ấy xin nghỉ việc và đề nghị công ty chốt sổ bảo hiểm mới tá hỏa. Thì ra hơn 5 năm nay công ty không đóng bảo hiểm cho anh, nhưng hàng tháng vẫn trừ tiền bảo...