baohiem

  1. huongly-pr

    Bảo hiểm thai sản: Thông tin thân nhân trên giấy chứng sinh/Giấy ra viện sai

    Các anh/chị cho em hỏi chút ạ. Em đang làm chế độ thai sản cho 1 chị nhân viên. Nhưng thông tin trong Giấy chứng sinh và Giấy ra viện của chị ấy bị sai (thêm chữ "THỊ" trong họ tên, e có gọi hỏi thì chị ấy bảo không biết sao bên bệnh viện lại đánh thêm chữ "thị" vào) nên cơ quan bảo hiểm trả lại...