bắt đầu

  1. PP_nguyen

    Học kế toán từ đầu

    Như tiêu đề ạ,mình đã tốt nghiệp trung cấp.Không đụng vào kế toán trong nhiều năm.Đến bây giờ thì gần như đã quên sạch.Mình không biết bắt đầu học lại kế toán từ đâu.Sau khi tìm hiểu thì đang nghiên cứu lại nguyên lí kế toán.Nhưng nhận thấy như vậy vẫn chưa đủ và phải bổ sung nhiều.Người thì nói...