các loại chứng từ xuất nhập khẩu

  1. T

    Bộ chứng từ thực tế của một lô hàng thanh toán bằng L/C

    Bộ chứng từ xuất nhập khẩu thực tế nó như thế nào, mình tạm thời chia sẽ 1 bộ nhập khẩu trước vài bữa nữa rảnh scan thêm bộ xuất up cho các bạn tham khảo. Download theo link đính kèm bên dưới nhé: http://www.tkcvietnam.com/forum/bo-chung-tu-nhap-khau-thuc-te